שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוטבים לשון – חינוך לשוני לכיתה ח' ממ"ד
משומש 1 17.1
NEW PRACTICE YOUR GRAMMAR 9 ניו פרקטיס יור גרמר
משומש 1 15.05
משניות מבוארות קהתי-סנהדרין
משומש 1 5.5
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15
חומר באינטראקציה עולמו"ת תורני לכתה ח'
משומש 1 14.625