שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חומש במדבר מאירת עיניים
משומש 1 7.5
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
תהילה / ש"י עגנון
משומש 1 19.75
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
ואלה תולדות היהודים ימי הביניים ממ"ד/אורלי אילני
משומש 1 12.375
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 15.25
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
תקופת הבית השני / משה בר הלל
משומש 1 15.25
דודי שמחה / ע.הלל
משומש 1 16
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
פניני הלכה לתלמיד ט'-ברכות ובין אדם לחברו
משומש 1 8.25