שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ג' כרך א'
משומש 1 10.5
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
משומש 1