שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל א'-מקרא מפורש/אמוראי,בהרב,עקביה
משומש 1 6.225
שמואל ב'-מקרא מפורש/אמוראי,בהרב,עקביה
משומש 1 6.225
שופטים-מקרא מפורש/אמוראי,בהרב,עקביה
משומש 1 6.225
יהושע-מקרא מפורש/אמוראי,בהרב,עקביה
משומש 1 6.225