שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צועדים בדרך המילים ב'
משומש 1 11.2
שבילים ב' פלוס גיאומטריה (שבילים ב' גיאומטריה)
משומש 1 7.15
תורה לכיתה ג' שמות עם ביאורים וציורים עבודה (תורה לכיתה ג' עם ביאורים וציורים עבודה)
משומש 1 8.8