שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
סוציולוגיה במעגלי החברה – תרבות
משומש 1 7.975
סוציולוגיה במעגלי החברה – קבוצה
משומש 1 8.65