שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 804 ו-806 כרך א' / גבע
משומש 1 17.775
שאלון 804 ו-806 כרך ב' / גבע
משומש 1 16.5
גסט אימגן JUST IMAGINE WORKBOOK
משומש 1 10.05
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
ארכימדס מפמרון ט'
משומש 1 11.25
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 14.95