שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ויקרא מקראות גדולות
משומש 1 11.45
ויקרא מקראות גדולות
משומש 1 11.45
פניני הלכה לתלמיד-תפילה-לתלמידי כיתה ז'/הרב אליעזר
משומש 1 8.25
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
משניות מבוארות
משומש 1 5
אפשר גם אחרת
משומש 1 19.075
מילה טובה מאוד ח
משומש 1 17.075
משניות מבוארות
משומש 1 5
מגלים מילים
משומש 1 12.25
מתמטיקה משולבת
משומש 1 18.59
מתמטיקה משולבת
משומש 1 11.49
מתמטיקה משולבת
משומש 1 18.6375
טבע הבריאה
משומש 1 9
טבע הבריאה
משומש 1 11.25