שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
HIGH POINTS היי פוינטס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 17.65
HIGH POINTS היי פוניטס חוברת PRACTICE BOOK
משומש 1 12.725
TAKE A STANDטייק אסטנד ספר
משומש 1 18.55
NEW PRACTICAL GRAMMAR FOR PROFICIENCY ניו פרקטיקל גרמר פור פרופשנסי
משומש 1 21.1
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 21.525
קול קולקשן 2 COOL COLLECTION
משומש 1 19.625
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' – גבי יקואל
משומש 1 20.1
משומש 1