שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמות נקרא ונפעל/גלר,שליט
משומש 1 11.35
תנ"ך לבגרות ספר הלימוד השלם (כתום) תשע"ג /ד"ר גליה סמו
משומש 1 23.75
קול קולקשן 2 COOL COLLECTION
משומש 1 19.625
לדעת היסטוריה – טוטליטריות ושואה
משומש 1 11.95
הלאומיות המודרנית וראשית הציונות
משומש 1 12.825
התא
משומש 1 18.4875
פרקים באקולוגיה
משומש 1 17.55