שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מלכים א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
במדבר מקראות גדולות
משומש 1 10.85
בראשית מקראות גדולות
משומש 1 10.85
קיצור שולחן ערוך מקור חיים הרב דוד חיים הלוי
משומש 2 24.615
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4
מדעי החיים ז'
משומש 2 27.4
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח' – חלק ב'
משומש 1 16.275
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
מילון בית ספר אבן שושן (ירוק)
משומש 1 20.09
שפה מספרת תרבות, ספר ב'
משומש 1 11.05
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח', חלק א'
משומש 1 15
TAKE OFF, FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 20.025
TAKE OFF, FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, WORKBOOK
משומש 1 9.375