שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
GRAMMAR WORKSHEETS 3 גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
מילה טובה מאוד ח' – הבנה, הבעה ולשון / מט"ח
משומש 1 14.55
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
בואי הרוח
משומש 1 22
תהילה
משומש 1 19.75
במעגלי ההלכה
משומש 1 7.425
בשבילי הטקסט
משומש 1 20
קוראים וכותבים
משומש 1 6.025
עלי ספרות
משומש 1 18.7
מתמטיקה משולבת
משומש 1 18.585
מתמטיקה משולבת כיתה ז
משומש 1 10.8125
מתמטיקה משולבת כיתה ח חלק א
משומש 1 18.215
מתמטיקה משולבת כיתה ז חלק ב
משומש 1 9.515