שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
יודעים לשון אפשרות ב' /לוי, דלל
משומש 1 19.75
גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס
משומש 1 10.45
במעגלי ההלכה דינים ומבוא מסלול תושב"ע(סגול)
משומש 1 7.5
ואלה תולדות – מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל
משומש 1 20.175