שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
יהושוע שופטים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
שמואל א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85
מילה טובה מאוד ד' – חלק 2
משומש 1 12.525
חמישה חומשי תורה בכרך אחד עם רש"י
משומש 1 11.25
הלכה לתלמיד ד
משומש 1 11.25
מילה טובה מאוד ד' – חלק 1
משומש 1 13.5
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
FREDDY'S WORLD PLUS פרדי וורלד פלוס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.575
נביאים וכתובים
משומש 1 6.3575