שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסביב לים התיכון
משומש 1 9.925
מילה טובה ב' – חלק 2
משומש 1 11
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית
משומש 1 10.415