שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פרקים באקולוגיה – מהדורה שנייה
משומש 1 5.6
מתמטיקה 4 יח"ל שאלון 804, חלק ב'-1 / בני גורן
משומש 1 14.5
מתמטיקה 4 יח"ל שאלון 804, חלק ב'-2 / בני גורן
משומש 1 17.575
הלאומיות המודרנית וראשית הציונות
משומש 1 12.825