שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פלאי גוף האדם
משומש 1 16.25
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 15.25
פרקי הלכה ו' – שבת ויום טוב
משומש 1 13.5