שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסע אל הדמוקרטיה הישראלית
משומש 1 10.415
שורשים וכנפיים ז'
משומש 1 14.1
יסודות החשבונאות – חוברת תרגילים א'+ב' / מירה לוי
משומש 1 16.615
INSIGHTS – PROFICIENCY LEVEL, STAGE 1, STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
יסודות החשבונאות ספר חדש (אפור פס כתום)
משומש 1 10.4675
יסודות החשבונאות – חוברת תרגילים א'+ב' / מירה לוי
משומש 1 16.615
משומש 1