שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6