שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אטלס פיזי-מדיני-כלכלי
משומש 1 24.25
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
הבנתי את הקטע – קצר וקולע / רונית אורי פירסטטר
משומש 1 9.75
לחיות יחד בישראל ב'
משומש 1 6.5
מדור לדור א'
משומש 2 20.705
משניות בהירות פסחים/בבא קמא (משניות בהירות פסחים/בבא קמא לכתה ו')
כמו חדש 1 24.8
נביאים ראשונים שמואל ב' /אברהם שושן (סגול) (נביאים ראשונים שמואל ב' /אברהם שושן)
כמו חדש 1 15