שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מאסטרינג מודול Mastering Module G שחור/כחול
משומש 1 10
להיות אזרחים בישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית (חדש)
משומש 1 12.7
מפגשים עם הפסיכולוגיה מפגש שלישי-פסיכולוגיה חברתית
משומש 1 21.4
בגרות פור מודול BAGRUT FOR MODULE G (חום)
משומש 1 6.75
מאסטרינג מודול Mastering Module E
משומש 1 10
סוציולוגיה במעגלי החברה תרבות /ניסן נווה (סוציולוגיה במעלי חברה תרבות /ניסן נווה)
משומש 1 11.55
סוציולוגיה
משומש 1 11.025
סוציולוגיה
משומש 1 11.025
סוציולוגיה
משומש 1 11.025
מבוא לעיתונות ולשידורים בערבית
משומש 1 10.9