שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
קרינה וחומר, כרך א' – אופטיקה גאומטרית / עדי רוזן
משומש 1 22.475
כימיה זה בתוכנו
משומש 1 8.95
אנרגיה בקצב הכימיה
משומש 1 4.75