שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
ממלכת דוד ושלמה
משומש 1 14.875
מסטול
משומש 1 17