שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסעות בזמן – ממדינת המקדש לעם הספר
משומש 1 8.975
מלכים, יונה, רות, אסתר ותהילים – נקרא ונפעל
משומש 1 10.5175
מפתחות לאחריות ולמחויבות
משומש 1 13.9
PANORAMA פנורמה ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.8
על קצה הלשון המחודש ו' – חוברת עבודה
משומש 1 11.3625
שמואל נקרא ונפעל
משומש 1 10.6625
מסעות בזמן – לאומיות במבחן / מט"ח
משומש 1 12.4
מקרא מפורש מלכים א
משומש 2 12.45
יוון רומא ירושלים
משומש 1 14.275