שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צלילים מספרים, חלק ב'
משומש 1 6.425
צלילים מספרים, חלק ג'
משומש 1 6.475
צועדים בדרך המילים ב'
משומש 1 11.2