שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צועדים בדרך המילים ו'
משומש 1 14.975
חוקרים ארץ / מט"ח
משומש 1 11.55
תנ"ך לכיתה ו' / נויה שגיב (קומיקס) מלכים
משומש 1 15.575
מסע אל העבר יון רומא וירושלים (מסע אל העבר יוון רומא וירושלים)
משומש 1 14.275