שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ה'
משומש 1 14.925
צועדים בדרך המילים ה'
משומש 1 13.875
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
משומש 1