שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל נקרא ונפעל
משומש 1 11.9
מסביב לים התיכון
משומש 1 9.925
משומש 1