שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה 4 יח"ל שאלון 804, חלק ב'-2 / בני גורן
משומש 1 17.575
מתמטיקה 4 יח"ל שאלון 804, חלק ב'-1 / בני גורן
משומש 1 14.5
גורן 804-806 חלק א'
משומש 1 24.3
גורן 805
משומש 1 20.6