שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה 4 יח"ל חלק ג' שאלון 805 / בני גורן
משומש 1 21.75
כימיה-חומר למחשבה י"א חדש
משומש 1 23.875
כימיה זה בתוכנו
משומש 1 8.95
כימיה מכול וחול – מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה
משומש 1 8.45
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 21.525
לדעת היסטוריה – בונים מדינה במזרח התיכון /רכס אייל נווה
משומש 1 11
לדעת היסטוריה – טוטליטריות ושואה
משומש 1 11.95
אנרגיה בקצב הכימיה
כמו חדש 1 9.5
טעם של כימיה
משומש 1 10.8
קרינה וחומר אופטיקה גיאומטרית /זינגר
משומש 1 15.025