שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פיסיקה טכנולוגית 1 (דוד שמש,חשמל בבית,מנוע המכונית) / מורן
משומש 1 17.5
ממדינת המקדש לעם הספר / אילנה באר
משומש 1 10.805
מבוא לתכנון ולהנדסה /שאול גלר, חיים קרופו
משומש 1 20.475