שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אירופה ללא גבולות
משומש 1 17
פלאי היקום-ספר
משומש 2 32.5
פלאי גוף האדם
משומש 1 16.25
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
טבע הבריאה ד'-ספר
משומש 1 9.25
טבע הבריאה ד'-עבודה
משומש 1 6.25
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 1 9