שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 801 / גבע
משומש 1 23.375
במבט חדש ד'
משומש 1 11.9
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
מילה טובה ג' – ספר 1
משומש 1 13.625
מילה טובה מאוד ד' – חלק 2
משומש 1 12.525
מילה טובה מאוד ד' – חלק 1
משומש 1 13.5
מילה טובה ג' – ספר 2
משומש 1 13.625
חוטבים לשון ט' מהדורה חדשה!
משומש 1 14.45
אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו
משומש 1 17