שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה 5 יח"ל שאלון 806, חלק ב'-1 / בני גורן
משומש 1 22.575
מתמטיקה 5 יח"ל שאלון 806, חלק ב'-2 / בני גורן
משומש 1 23.7
המאהב
משומש 1 22.25
תהלה
משומש 1 19.75
בעל זבוב
כמו חדש 1 44
הדבר
כמו חדש 1 41.995
תרנגול כפרות
כמו חדש 1 42
אנה פרנק יומן
כמו חדש 1 39.5
שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו
כמו חדש 1 37.5