שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25
הלכה לתלמיד ד
משומש 1 11.25
הלכה לתלמיד ג
משומש 1 9.325
חוקרים ארץ / מט"ח
משומש 1 11.55
PANORAMA פנורמה ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.8
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65
יוצאים מהמפה
משומש 1 13.05
מקראות גדולות ויקרא /משה חי (מקראות גדולות ויקרא)
משומש 1 10.85
משניות בהירות פסחים/בבא קמא (משניות בהירות פסחים/בבא קמא לכתה ו')
משומש 1 12.4
משניות משמחות-מסכת אבות לכתה ב' ירוק /הרב חנניה מלכה (משניות משמחות-מסכת אבות לכתה ב'/הרב חנניה מלכה)
משומש 1 13.25