שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מילה טובה מאוד ה – חלק 1
משומש 1 11.825
מילה טובה מאוד ה – חלק 2
משומש 1 11.825
משומש 1