שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שולחן שבת – שיחות הרבי
משומש 1 12.5
תניא לילדים / לקוטי אמרים פרק ל"ב' / הרב יקותיאל גרין
משומש 1 10
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15
משניות מבוארות קהתי-סנהדרין
משומש 1 5.5
ספר התודעה
משומש 1 23
שמירת השבת / הרב שמעון גדסי
משומש 1 12.5
בראשית מקראות גדולות
משומש 1 11.45
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
מלכים א-ב מקראות גדולות
משומש 1 11.45
משניות מבוארות קהתי-יומא
משומש 1 5