שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תנ"ך לחטיבת הביניים – ממלכת דוד ושלמה (כתה ט)
משומש 1 14.875
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' – גבי יקואל
משומש 1 20.1
משומש 1