שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מילון בית ספר אבן שושן (ירוק)
משומש 1 20.09
רבייה בטבע
משומש 1 5.9
פרקים באקולוגיה
משומש 1 17.55
פרקים במיקרוביולוגיה
משומש 1 19.7
חפץ
משומש 1 7.05
התא יחידת החיים
משומש 1 18.4875
ביולוגיה של האדם
משומש 1 8.555