שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית / דוד שחר
משומש 1 12.7
כימיה-חומר למחשבה י'ב
משומש 1 23.875
חומר למחשבה חוברת תיקונים י"ב
משומש 1 2.5
כימיה מכול וחול – מרמת הננו למיקרואלקטרוניקה
משומש 1 8.45
אנרגיה בקצב הכימיה
משומש 1 10.8
MORE MODULE PRACTICE E-F-G (מור מודל EFG)
משומש 1 16.975
HIGH POINTS היי פוניטס חוברת PRACTICE BOOK
משומש 1 12.725
HIGH POINTS היי פוינטס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 17.65
לדעת היסטוריה – בונים מדינה במזרח התיכון /רכס אייל נווה
משומש 1 11.225
כימיה-חומר למחשבה י"א חדש
משומש 1 23.875