שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הנדסה גנטית – מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים
משומש 1 15.2675
ביולוגיה של האדם
משומש 1 6.775
מתמטיקה 3 יח"ל חלק ג' שאלון 803 עם כתיבה / עוזרי ושלו
משומש 1 23.125
טסטס פור מודול Tests For Module G
משומש 1 7.5
התא – יחידת החיים
משומש 1 12.85
פרקים באקולוגיה – מהדורה שנייה
משומש 1 5.6
פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה
משומש 1 20.29