שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' – גבי יקואל
משומש 1 20.1
GRAMMAR HELPER 1 גרמר הלפר
משומש 1 13.125
במדבר-בלום גדול (חדש אדום)
משומש 2 12
חומש מנוקד "באר שמואל" – בראשית
משומש 1 4.5
במדבר מקראות גדולות
משומש 2 21.7