שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 14.275
שאלון 804 ו-806 כרך א' / גבע
משומש 1 17.775
שאלון 804 ו-806 כרך ב' / גבע
משומש 1 16.5
פניני הלכה לתלמיד ט'-ברכות ובין אדם לחברו
משומש 1 8.25
פניני הלכה לתלמיד-תפילת נשים כתה ז'/הרב אליעזר
משומש 1 7.125
גסט אימגן JUST IMAGINE WORKBOOK
משומש 1 10.05
אדם וסביבה בעידן הגלובאלי
משומש 1 13.95
התא – יחידת החיים
משומש 1 7.475
פרקים באקולוגיה – מהדורה שנייה
משומש 1 5.6
מתמטיקה משולבת מסלול כחול כיתה ז' – חלק ב'
משומש 1 10.7225
פניני הלכה לתלמיד-שבת-לכיתה ח'/הרב אליעזר מלמד
משומש 1 8.25
משניות מבוארות
משומש 2 11