שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 14.95
גסט אימגן JUST IMAGINE WORKBOOK
משומש 1 10.05
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445
ישראל במאה ה- 21 / מט"ח
משומש 1 21.95
חוטבים לשון ט' מהדורה חדשה!
משומש 1 14.45
מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה
משומש 1 14.525
שפה מספרת תרבות, ספר ב'
משומש 1 11.05