שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
במעגלי ההלכה דינים ומבוא מסלול תושב"ע(סגול)
כמו חדש 1 15
במעגלי המשנה משנה א' (תשע"ד)
כמו חדש 1 18.5
תפילה כמפגש – הרב אלי טרגין
משומש 1 9.25
סוציולוגיה במעגלי החברה – קבוצה
משומש 1 11.025
בשבילי הטקסט/שרעבי, גנאל
משומש 1 20
ליטרצור פור 4 אופשן 1 LITERATURE FOR כחול
משומש 1 6.575
שאלון 806 כרך ג' / גבע
משומש 1 24.7
שאלון 806 כרך ד' / גבע
משומש 1 24.7
MAKING SENSE BOOK מייקינג סנס ספר
משומש 2 33.1
מתמטיקה לתלמידי 5 יח"ל, שאלון 807, כרך א' / גבע
כמו חדש 1 45.45
מתמטיקה לתלמידי 5 יח"ל, שאלון 807, כרך ב' / גבע
כמו חדש 1 55.4
א
משומש 1 17.5
ב
משומש 1 16.5