שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מעשה באפס / יוסי גודארד
משומש 1 14
CONTRASTS קונטרס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 12.325
ליטרצור פרוגרם 4 יח"ל אופשן 2 LITERATURE PROGRAM
משומש 1 6.95
משומש 1