שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אין עומדין / גמרא דקה
משומש 1 4.5
תהילה / ש"י עגנון
משומש 1 19.75
סוציולוגיה במעגלי החברה – תרבות
משומש 1 7.975
סוציולוגיה במעגלי החברה – חיברות
משומש 1 8.65
סוציולוגיה במעגלי החברה – מוסד המשפחה
משומש 1 8.65
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 7.425
סוציולוגיה במעגלי החברה – תרבות
משומש 1 7.975
ואלה תולדות – ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת / מט"ח
משומש 1 14.85