שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אין עומדין / גמרא דקה
משומש 1 4.5
תהילה / ש"י עגנון
משומש 1 19.75
סוציולוגיה במעגלי החברה – תרבות
משומש 1 11.55
סוציולוגיה במעגלי החברה – חיברות
משומש 1 11.025
סוציולוגיה במעגלי החברה – מוסד המשפחה
משומש 1 11.025
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
סוציולוגיה במעגלי החברה – תרבות
משומש 1 11.55
ואלה תולדות – ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת / מט"ח
משומש 1 14.3