שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס
משומש 1 10.45
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
משומש 1 6.35
גיאומטריה חישובית חלק א', חט"ב + חט"ע
משומש 1 22.375
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק א' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ב' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375
הדקדוק בלשון שלי ז'
משומש 1 7.6275
אירופה ללא גבולות
משומש 1 12.5
קורות הדורות
משומש 2 30
פלאי החומר ספר
משומש 1 12.5875
פלאי החומר עבודה
משומש 1 3
פלאי גוף האדם (הוצ' אור החיים)
משומש 1 13