שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
TAKE OFF, FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 20.025
במשעולי המדע והטכנולוגיה ח'
משומש 1 16.025
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 1 17.35
מילה טובה מאוד ח' – הבנה, הבעה ולשון / מט"ח
משומש 1 14.55
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
שורשים וכנפיים ח'
משומש 1 16.725
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.625
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.875