שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ממדינת מקדש לעם הספר -היסטוריה של בית שני/שגיא כהן
משומש 1 12.95
הלאומיות בישראל ובעמים ראשית הדרך עד 1920 /יובל קוברסקי
משומש 1 13.325
קרינה וחומר אופטיקה גיאומטרית /זינגר
משומש 1 15.025